BAUTURI NON-ALCOOLICE

SUCURI RACORITOARE

Pepsi                                           330 ml 6 lei
Mirinda 330 ml 6 lei
7-Up 330 ml 6 lei
Apa tonica 330 ml 6 lei
Prigat 250 ml 6 lei
Ice tea 250 ml 6 lei
Fresh 250 ml 15 lei
Limonada 250 ml 10 lei
Apa 330 ml 6 lei

COCKTAIL-URI NON-ALCOOLICE

Sea breeze                                 200 ml 15 lei
Green apple 200 ml 15 lei
Virgin Colada 200 ml 15 lei